Thursday, April 9, 2009

ಕೆಂಚಿಯ ರೋಷ

ಹೊಲೇರೆಣ್ಣು ನಾ ಕೆಂಚಿ
ನಮ್ ಹಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದ್
ಬಂಗ್ಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೈದ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನ್ಯಾಗ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ
ನನ್ ಕೂಡ ಆಟಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದ
ಅವ್ನು ನನ್ ಪಿರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ, ನಾನೂ;
ಈಗ ಅವನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೈತೆ
ಯಾವ್ದೋ ಪೂಜಾರಪ್ಪನ್ ಮಗ್ಳು
ಅವ್ನ ಹೆಂಡ್ರು, ರಾತ್ರಿ
ದ್ಯೆವ್ವಗಳ್ ಓಡಾಡೋ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮಟ್ಟಿತಾವ ಬರೋ ಈ ಹೈದ
ಹಿತ್ಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡಿಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತಾನೆ
ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ತಾನೆ, ಮೊಲೆ ಹಿಸಕ್ತಾನೆ
ಜಡೀತಾನೆ ಕೊನೆಗ್ ಜೋರಾಗ್ ಕೂಗ್ತಾನೆ.

ಹಗ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಸ್ಗೆ ಪಡೋನು
ರಾತ್ರೀಲಿ, ಜೇನ್ ಕುಡ್ದಂಗೆ ನ್ಯೆಕ್ಕಂಡ್ ನ್ಯೆಕ್ಕಂಡ್
ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾನ್ ಬೋಳೀ ಮಗ
ನಾನೇನ್ ಸೂಳೀಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ಕಂಡವ್ನಾ;
ನಾನೂವೇ 21ನೇ ಸತಮಾನಕ್ ಬಂದಿವ್ನಿ
ಆದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಕಲಿಯಾಕಿಲ್ಲ,ಕನ್ನಡ ಬರಿಯಾಕಿಲ್ಲ,
ಇದ್ಯೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲ್ಸಾಕೊಬ್ರೂ ಇಲ್ಲ
ಸರಿಯಾಗ್ ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಕೂಳೂ ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋದ್ರೇನು
ಇಂಚಿಂಚ್ಯಾಗ್ ಸೋಸಿಸ್ತ್ಯಾರ ಈ
ಸ್ರೀಮಂತ್ ತಲೆಹಿಡುಕ್ರು

ಒಂದೊಂದು ಸತ್ತಿ ಅದ್ಯೇನ್
ಕೂಗ್ತಾದೋ ಮೈಕಾಗ ಓಟು ಕೊಡಿ
ಓಟು ಕೊಡಿ ಉಣ್ಣಾಕಿಕ್ತೀನಿ, ಕುಡಿಯಾಕಿಕ್ತೀನಿ
ಬಟ್ಟಿ, ಬರೀ ಹಂಗಾ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲಾ,
ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನಾ ಬೋಳೀಗಂಡ
ಅವತ್ ರಾತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಾಕೆ ತಿನ್ನಾಕೆ
ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಆಸಾಮಿ
ಅದ್ಯಲ್ ಹೋಗ್ ಬಿದ್ಕಂತದೋ
ಬೇವರ್ಸಿನ್ ತಂದು ಇಂತಾವಕ್
ನಾವ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು

ಏಯ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಿಗ್ಳಾ ಯಾವ್
ಸೂಳೀ ಮನೀಗ್ ಹೋಗ್ ಮನೀಕಂಡೀರೋ
ಬರ್ರಲೋ ಹೊರಗ್ ಬರ್ರೋ ನಮ್ಮೂರ್ನ್ಯಾಗಿನ್
ಬಡವ್ರ್ ಕಸ್ಟ ವಸಿ ನೋಡ್ ಬರ್ರೋ
ಓಟ್ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಂಡ್ರಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ
ಈಗ್ಮೆತ್ತನ್ ಸೀಟ್ನ್ಯಾಗ್ ಕುಂತ್ಕಂಡು
ಲಾಗ ಹೊಡೀತೀರೇನ್ರಲೇ
ಬಡವ ರೈತ ಕೂಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಸಿಅಂತೀರಲ್ಲಾ,
ನಮ್ಮಟ್ಟಿ ವಳಕ್ಕೂ ವಸಿ ಬನ್ರಲೋ
ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅಂತ ಮನೆ ಮೇಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕಂತೀರೇನ್ರೋ
ಅದೇನ್ ಬಂದೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ ರೋಗ
ನಿಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾವ್ ಸರಸ್ವತೀ
ಕುಂತ್ಕಂಡಿದಾಳ್ಲೇ ವಸೀ ನಮ್ಕಡೆಗೂ
ನೋಡ್ರೋ, ನಮ್ಮಟ್ಟೀನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರೋ
ಹುಚ್ಚು ಮುಂಡೇಗ್ಳಾ..!

1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

Karnataka Best April 14, 2009 at 11:31 AM  

sex kavite ennabahuda
very good

About This Blog

  © Blogger template Valentine by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP